I přes stovky spokojených zákazníků se mezi prodanými výrobky najde takový, který je třeba reklamovat. Každý produkt před expedicí prochází výstupní kontrolou, díky které se s počtem reklamovaných produktů držíme pod 2% z celku. Velkou část problémů s námi prodávanými výrobky jsme schopni vyřešit po e-mailu nebo telefonu, v případě jakéhokoliv problému nás tedy neváhejte kontaktovat.

Reklamační formulář ke stažení ZDE.

Nejčastější důvody reklamace

V některých případech se dá předejít zbytečnému cestování zboží na reklamaci a zpět, pokud máte problém s produkty My interior Garden nebo LED pěstebními žárovkami, přečtěte si, prosím, před reklamací následující tipy:

Zahrada nezhasíná

Při zjištění, že interiérová zahrada nesvítí v pravidelném režimu zkuste nejprve resetovat vnitřní časovač zahrady vypnutím zahrady pomocí ovládání tak, jak je popsáno v návodech u jednotlivých zahrad. Tím se vynuluje vnitřní časování a zahrada bude zase pravidelně zapínat i vypínat světlo.

Zahrada nezalévá / nesvítí

Na vině je s velkou pravděpodobností nedotažená tyčka, buď na straně u kloboučku světla, nebo u těla zahrady. Odpojte zahradu od elektrické sítě a vyzkoušejte, zda je tyčka správně dotažená. Poté zkuste opět funkčnost zahrady.

Žárovka bliká / nesvítí

Zjistíte-li jakýkoliv problém s funkčností pěstební žárovky (přestane svítit, začne blikat) odpojte ji ihned od elektrické energie a dále ji nezapojujte. Hrozí riziko úrazu. Pokud tento problém nastane neváhejte nám žárovku poslat s vyplněným reklamačním listem a dobou provozu na diagnostiku.

V případě, že i po těchto tipech stále trvá problém s produktem, balíček se zbožím a reklamačním listem zašlete na adresu: 


Growlight Distribution s.r.o.

Pankrác 1010 

330 23 Nýřany

Při zasílání reklamce nezapomeňte viditelně označit balík nápisem „REKLAMACE“.
Balík pošlete bez dobírky, jinak nemůže být převzat do reklamace.

REKLAMAČNÍ LIST ke stažení ZDE